1112.jpg2112.jpg
Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

Про близькі перспективи Кроку-1

Для забезпечення належного контролю рівня компетентності студентів з іноземної мови професійного спрямування, сприяння її вивченню під час засвоєння фундаментальних дисциплін, Міністерство охорони здоров'я України, починаючи з 2017-2018 навчального року, запроваджує для студентів-громадян України включення до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 1. Стоматологія» та «Крок 1. Фармація» субтесту із відповідних завдань англійською мовою (або іншою, яку вивчав студент у вищому навчальному закладі) з кожної дисципліни, що входить до змісту цього іспиту (не більше п'яти тестових завдань з кожної дисципліни).

Принагідно зауважити, що у 2017/2018 навчальному році результат складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» визначатиметься за основним тестом - без урахування субтесту іноземною мовою. Починаючи з 2018/2019 - з урахуванням його результатів іноземною мовою. Також слід наголосити, що субтест буде проводитися виключно англійською мовою з 2019/2020 навчального року без можливості його складання іншою іноземною мовою.

Детальніше про це в листі МОЗ України від 29.06.2017 №08.1-30/17662 «Про визначення рівня компетентності з іноземної мови професійного спрямування у студентів, громадян України, які навчаються за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» (посилання).

joomla3x