1112.jpg2112.jpg
Шаблоны Joomla здесь

Про близькі перспективи Кроку-1

Для забезпечення належного контролю рівня компетентності студентів з іноземної мови професійного спрямування, сприяння її вивченню під час засвоєння фундаментальних дисциплін, Міністерство охорони здоров'я України, починаючи з 2017-2018 навчального року, запроваджує для студентів-громадян України включення до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 1. Стоматологія» та «Крок 1. Фармація» субтесту із відповідних завдань англійською мовою (або іншою, яку вивчав студент у вищому навчальному закладі) з кожної дисципліни, що входить до змісту цього іспиту (не більше п'яти тестових завдань з кожної дисципліни).

Принагідно зауважити, що у 2017/2018 навчальному році результат складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» визначатиметься за основним тестом - без урахування субтесту іноземною мовою. Починаючи з 2018/2019 - з урахуванням його результатів іноземною мовою. Також слід наголосити, що субтест буде проводитися виключно англійською мовою з 2019/2020 навчального року без можливості його складання іншою іноземною мовою.

Детальніше про це в листі МОЗ України від 29.06.2017 №08.1-30/17662 «Про визначення рівня компетентності з іноземної мови професійного спрямування у студентів, громадян України, які навчаються за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» (посилання).

Нові кандидати наук зі спеціальності 14.03.04 - патологічна фізіологія

Наказом Міністерства освіти і науки України №936 від 26 червня 2017 року затверджено рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 14.03.04 "Патологічна фізіологія" таким здобувачам:

 

 

 

 

Мокрію Володимиру Ярославовичу (Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, Д 76.600.02, медичні науки);

Юзьківу Ярославу Сергійовичу (Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, 58.601.01, медичні науки);

Вородєєвій Юлії Іванівні (Запорізький державний медичний університет МОЗ України, Д 17.600.02, медичні науки);

Лісусі Любові Михайлівні (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Д 26.198.01, медичні науки);

Дубовику Євгену Івановичу (Сумський державний університет МОН України, Д 55.051.05, медичні науки).

Цим же Наказом скасовано:

  • рішення спеціалізованої вченої ради Д 29.600.02 ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України від 20 січня 2017 року, протокол № 19, про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.04 «Патологічна фізіологія» та відмовлено у видачі диплома кандидата медичних наук Янчевському Олександру Валерійовичу на підставі висновку;
  • рішення спеціалізованої вченої ради Д 29.600.02 ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України від 31 березня 2017 року, протокол № 20, про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.04 «Патологічна фізіологія» та відмовлено у видачі диплома кандидата медичних наук Храбровій Олені Павлівні на підставі висновку.

Щиро вітаємо Заяця Любомира Мирославовича з 60-літнім ювілеєм!

31 травня виповнилося 60 років активному члену Наукового товариства патофізіологів України Любомиру Мирославовичу Заяцю – професору, доктору медичних наук, завідувачу кафедри патофізіології Івано-Франківського національного медичного університету.

Любомир Мирославович закінчив у 1980 році Івано-Франківський медичний інститут, а в 1989-му захистив кандидатську дисертацію на тему “Морфофункціональні зміни в органах при уремічній ендотоксемії”. Захист відбувся в Ленінградському державному інституті вдосконалення лікарів імені С.М. Кірова. Докторську дисертацію “Морфофункціональні зміни в легенях при дії екзо- та ендогенних факторів” було захищено в 2006 році в Київському національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.

У 2007 році Любомир Мирославович став завідувачем кафедри патофізіології Івано-Франківського національного медичного університету, яку успішно очолює й донині.

Професор Л.М.Заяць є автором понад 200 наукових публікацій і співавтором трьох підручників. Він став ініціатором і керівником нового напряму наукових досліджень кафедри "Патогенетичні механізми розвитку легеневої патології при дії екзо- та ендогенних факторів». Його нагороджено Почесним дипломом МОН України та Академії педагогічних наук України «За вагомий творчий внесок у розвиток освітніх інновацій», відзначено Подякою Міністра охорони здоров’я України "За вагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю". У 2011 році він здобув золоту медаль на Міжнародній виставці "Сучасні навчальні заклади".

Любомир Мирославович очолює Івано-Франківський осередок Наукового товариства патофізіологів України, є членом Правління НТПУ. Він та його колеги активно беруть участь у всіх заходах, що їх проводить Товариство.

У дні ювілею зичимо йому міцного здоров'я, творчої наснаги, нових вагомих здобутків на ниві науки і викладацької діяльності, процвітання очолюваної ним кафедри!

Найкращі побажання Ользі Вікторівні Ганчевій у ювілейний День народження!

30 травня свій ювілейний День народження відзначає завідувачка кафедри патологічної фізіології Запорізького державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Ганчева Ольга Вікторівна.

Будучи уродженкою м. Якутська, вона в 1996 році закінчила медичний інститут в Запоріжжі за спеціальністю «педіатрія».

У 2002 році Ольга Вікторівна захистила кандидатську дисертацію "Ефекти багаторазового введення окситоцину та вазопресину на стан бета- і альфа-клітин панкреатичних острівців та крупноклітинних нейронів гіпоталамуса в нормі та при цукровому діабет", а в 2011 році – докторську дисертацію "Гіпоталамічні механізми формування метаболічних порушень у щурів".

З 2016 року Ольга Вікторівна очолює кафедру патологічної фізіології Запорізького державного медичного університету.

Її наукові інтереси охоплюють широке коло проблем: роль пептидергічної системи гіпоталамусу в нормі, при експериментальному цукровому діабеті, гестаційному діабеті, генетично детермінованій гіпертензії, гіпоксії; значення гіпоталамічних нейрогормонів у патогенезі експериментальних метаболічних порушень.

О.В. Ганчева є автором близько 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, а також патентів України на корисну модель.

У 2017 році кафедра Ольги Вікторівни провела на високому організаційному і методичному рівні II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з патологічної фізіології.

О.В. Ганчева є активним членом Наукового товариства патофізіологів України, на останньому Конгресі її обрано до складу Правління Товариства.

Від щирого серця бажаємо Ользі Вікторівні здоров'я, благополуччя, натхнення і успіхів у всіх справах, до яких вона долучається!

Про проблеми викладання патофізіології на XVI Читаннях ім. В.В.Підвисоцького

18-19 травня 2017 року на базі Одеського національного медичного університету було проведено науково-практичну конференцію "XVI Читання ім. В.В. Підвисоцького", якою відзначено 160-річчя з дня народження видатного вітчизняного вченого.

У програмі Читань, до організації яких було залучено Наукове товариство патофізіологів України, важливе місце посідали проблеми викладання патологічної фізіології у вищих медичних навчальних закладах.

На пленарному засіданні з доповіддю "Перспективи викладання патофізіології з огляду на її фундаментальну роль у протокольній, персоніфікованій і трансляційній медицині" виступив віце-президент Товариства, завідувач кафедри фізіології і патофізіології Сумського державного університету, проф. О.В. Атаман (проглянути тези доповіді і презентацію).

Детальніше...

joomla3x