1112.jpg2112.jpg
nachodki.ru интернет-магазин

Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті Ніли Казімірівни Казімірко

Сумна звістка прийшла з Луганська: не стало Ніли Казімірівни… Чуйної людини, яка все своє життя присвятила благородній справі підготовки майбутніх лікарів та науково-педагогічних кадрів. На її долю припало надто багато випробувань, які вона мала пройти, зважаючи на трагічні сторінки як особистого життя, так і історії нашої країни. Вона, як могла, трималася, але її не стало…

Мабуть, найбільш яскраві почуття від спілкування з Нілою Казімірівною пов'язані з вереснем 2010 року, коли вона в Луганську силами своєї кафедри організувала і провела Пленум Наукового товариства патофізіологів України (див. фото). Крім того, багато хто з нас, будучи науковими керівниками чи консультантами, офіційними опонентами, мали змогу брати участь у роботі спеціалізованої вченої ради, яку вона успішно очолювала. Сторінки створеного нею наукового часопису "Загальна патологія та патологічна фізіологія" завжди були до послуг кожного з нас.

Загалом з біографічною довідкою про професора, доктора медичних наук, завідувача кафедри патофізіології Луганського державного медичного університету Н.К. Казімірко, її сповнений досягненнями творчий шлях можна ознайомитися за посиланням: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued3&id=1153 .

Світла пам'ять про Нілу Казімірівну Казімірко збережеться в наших серцях назавжди.

Детальніше...

Розпочато підготовку до II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з патофізіології

20-22 квітня 2017 року Запорізький державний медичний університет буде проводити II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з патофізіології. Відповідна кафедра, яку очолює проф. Ганчева Ольга Вікторівна, розпочала підготовку до цього важливого заходу. Уже створено журі, визначено методику проведення Олімпіади та критерії оцінювання результатів її учасників.

На всі кафедри патофізіології розіслано лист-запрошення та зразок анкети учасника. Переможцям I туру Олімпіади та їхнім керівникам зичимо плідної підготовки до завершального змагання і перемоги в ньому!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ТА ЗРАЗОК АНКЕТИ УЧАСНИКА

Крок-1. Чи влаштовує він нас, патофізіологів?

Сьогодні ми є свідками жорсткої полеміки довкола ліцензійних іспитів "Крок", що публічно розгорілася між Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця (http://nmu.ua/news/lyst-zastupnyku-ministra-ohorony-zdorovya-oleksandru-linchevskomu-shhodo-testiv-lii-krok-2/) та Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при МОЗ України (http://www.testcentr.org.ua/images/TB_55_13.02.2017.pdf).

Наше Товариство на конгресах і пленумах не раз обговорювало проблему тестування "Крок-1" і висловлювало своє занепокоєння щодо негативних моментів, притаманних цій системі від самого початку її створення і впровадження. Серед тих, що стосуються нашої навчальної дисципліни, слід виокремити такі: а) підготовка студентів до "Кроку-1" проводиться не системно за підручниками, а ґрунтується виключно на запам'ятовуванні великої бази тестових запитань з однією правильною відповіддю з п'яти; б) на відміну від інших фундаментальних дисциплін, основу яких складають певним чином систематизовані факти (анатомія, гістологія, біохімія, мікробіологія, фармакологія, патологічна анатомія), ця система тестування є мало придатною для патофізіології, яка за своєю суттю не є фактологічною (не ґрунтується на запам'ятовуванні фактів), а потребує мислення, уміння пояснювати явища і процеси тощо. У зв'язку з цим створити велику базу адекватних тестових завдань з патофізіології є надскладним завданням. Більше того, тести з елементами пояснення можуть мати багато неоднозначних відповідей, що слід обов'язково враховувати при створенні завдань; в) механічне "зазубрювання" баз даних стало чи не найважливішою складовою навчання студентів, а підготовка до "Кроків" ("натаскування", або т. зв. "крокологія") вважається найвідповідальнішим напрямом діяльності всіх медичних університетів.

Зважаючи на гостроту проблеми та її значимість для підготовки студентів, хотілося б ще раз обговорити її на одному з наших зібрань (наприклад, у травні в Одесі на педагогічній секції Наукових читань ім. В.В.Підвисоцького) і сформулювати ставлення Товариства до можливих шляхів її розв'язання.

Проф. О.В. Атаман

У Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка відкрито спеціалізовану вчену раду

Наказом Міністерства освіти і науки України №1604 від 22 грудня 2016 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка відкрито спеціалізовану вчену раду К 55.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.04 «Патологічна фізіологія» строком на три роки.

Ставлення Президії Наукового товариства патофізіологів України до цього було викладено в листі до Міністра освіти і науки України. Незважаючи на позицію НТПУ, Атестаційна колегія МОН все ж таки ухвалила рішення про відкриття спецради в педагогічному виші, створивши цим небезпечний прецедент для вітчизняної медичної науки.

Детальніше...

Ряди патофізіологів поповнилися новими кандидатами наук

Наказом Міністерства освіти і науки України №1509 від 13 грудня 2016 року затверджено рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 14.03.04 "Патологічна фізіологія" таким здобувачам:

Топол Інні Олександрівні (Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, Д 26.198.01, біологічні науки);

Пасічник Мар’яні Андріївні (Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України, Д 58.601.01, медичні науки);

Ференц Наталії Мирославівні (Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України, Д 58.601.01, медичні науки);

Коробку Ігорю Сергійовичу ( Державний заклад «Луганський державний медичний університет МОЗ України», Д 29.600.02, медичні науки);

Мальченко Ользі Анатоліївні ( Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, Д 26.198.01, медичні науки).

joomla3x