1112.jpg2112.jpg
Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

Підсумки ліцензійного іспиту "Крок-1" у 2017 році

Центр тестування при МОЗ України підбив підсумки складання ліцензійних іспитів "Крок". На сайті Центру оприлюднено "Звіт за результатами складання ліцензійних іспитів у 2017 році. Частина 1. Спеціальність "Медицина" (http://www.testcentr.org.ua/images/docs/MOZ-Zvit-2017-08.1-30-20753-02.08.2017.pdf) .

Як випливає з поданих результатів середній відсоток правильних відповідей на тестові завдання з патологічної фізіології складає 78,1%, що є найвищим показником за всі роки проведення іспиту (див. тут). Якщо порівнювати з результатами інших дисциплін, то в цьому "рейтингу" патофізіологія посідає четверте місце (після фармакології, патологічної анатомії і біології) з дев'яти.

Вітаємо Ольгу Вікторівну Ніколаєву з ювілейним Днем народження!

30 серпня свій ювілейний День народження відзначила завідувачка кафедри патологічної фізіології імені Д.О. Альперна Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Ольга Вікторівна Ніколаєва.

Ольга Вікторівна, очоливши багату своїми традиціями кафедру, докладає великих зусиль для підтримки і дальшого розвитку наукових і педагогічних напрямів, які були сформовані протягом тривалого історичного періоду її попередниками.

О.В. Ніколаєва є активним членом Наукового товариства патофізіологів України, на останньому Конгресі її обрано до складу Правління Товариства.

Від щирого серця бажаємо Ользі Вікторівні здоров'я, добробуту, невичерпного творчого натхнення, вагомих здобутків на освітянській і науковій ниві!

Найщиріші вітання Руслану Сергійовичу Вастьянову з нагоди його півстолітнього ювілею!

18 липня 2017 р. виповнилося 50 років Головному вченому секретарю Наукового товариства патофізіологів України, завідувачу кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету МОЗ України, доктору медичних наук, професору Руслану Сергійовичу Вастьянову.

Руслан Сергійович, будучи яскравим представником славної одеської патофізіологічної школи, пройшов традиційний шлях від студента-гуртківця до професора.

У 1993 році він захистив кандидатську дисертацію на тему: "Застосування нейротропіну у комплексному лікуванні епілепсії", а в 2013-му – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук "Патофізіологічні механізми епілептичної активності при хронічній епілепсії (експериментальне дослідження).

Кілька років тому Руслан Сергійович очолив багату своїми традиціями кафедру патофізіології Одеського національного медичного університету, а в жовтні минулого року на VII Конгресі патофізіологів України у Харкові його обрали Головним ученим секретарем нашого Товариства.

Від щирого серця зичимо Руслану Сергійовичу міцного здоров'я, невичерпного творчого натхнення, нових вагомих здобутків на ниві педагогіки і науки!

Про близькі перспективи Кроку-1

Для забезпечення належного контролю рівня компетентності студентів з іноземної мови професійного спрямування, сприяння її вивченню під час засвоєння фундаментальних дисциплін, Міністерство охорони здоров'я України, починаючи з 2017-2018 навчального року, запроваджує для студентів-громадян України включення до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 1. Стоматологія» та «Крок 1. Фармація» субтесту із відповідних завдань англійською мовою (або іншою, яку вивчав студент у вищому навчальному закладі) з кожної дисципліни, що входить до змісту цього іспиту (не більше п'яти тестових завдань з кожної дисципліни).

Принагідно зауважити, що у 2017/2018 навчальному році результат складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» визначатиметься за основним тестом - без урахування субтесту іноземною мовою. Починаючи з 2018/2019 - з урахуванням його результатів іноземною мовою. Також слід наголосити, що субтест буде проводитися виключно англійською мовою з 2019/2020 навчального року без можливості його складання іншою іноземною мовою.

Детальніше про це в листі МОЗ України від 29.06.2017 №08.1-30/17662 «Про визначення рівня компетентності з іноземної мови професійного спрямування у студентів, громадян України, які навчаються за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» (посилання).

Нові кандидати наук зі спеціальності 14.03.04 - патологічна фізіологія

Наказом Міністерства освіти і науки України №936 від 26 червня 2017 року затверджено рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 14.03.04 "Патологічна фізіологія" таким здобувачам:

 

 

 

 

Мокрію Володимиру Ярославовичу (Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, Д 76.600.02, медичні науки);

Юзьківу Ярославу Сергійовичу (Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, 58.601.01, медичні науки);

Вородєєвій Юлії Іванівні (Запорізький державний медичний університет МОЗ України, Д 17.600.02, медичні науки);

Лісусі Любові Михайлівні (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Д 26.198.01, медичні науки);

Дубовику Євгену Івановичу (Сумський державний університет МОН України, Д 55.051.05, медичні науки).

Цим же Наказом скасовано:

  • рішення спеціалізованої вченої ради Д 29.600.02 ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України від 20 січня 2017 року, протокол № 19, про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.04 «Патологічна фізіологія» та відмовлено у видачі диплома кандидата медичних наук Янчевському Олександру Валерійовичу на підставі висновку;
  • рішення спеціалізованої вченої ради Д 29.600.02 ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України від 31 березня 2017 року, протокол № 20, про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.04 «Патологічна фізіологія» та відмовлено у видачі диплома кандидата медичних наук Храбровій Олені Павлівні на підставі висновку.
joomla3x