Патофізіологія 
: Підручник / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, В.Ф. Мислицький [та ін.] ; за ред. : М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. – 4-те вид., перероблене і доповнене. – К. : Медицина, 2014. – 751 с. детальніше тут


Атаман О. В. Патофізіологія : Підручник : в 2 т. / О.В. Атаман. – Вінниця : Нова Книга, 2012.– Т. 1. : Загальна патологія. – 2012. – 579 с. детальніше тут

 

 

 

 

Атаман О. В. Патофізіологія : Підручник : у 2 т. / О.В. Атаман. − Вінниця : Нова Книга, 2016. − Том 2 : Патофізіологія органів і систем. − 2016. – 444 с. детальніше тут 

 

 

 

 

General and clinical pathophysiology: Підручник      / за заг. редА.В. Кубишкіна та А.І. Гоженка. – 2-ге вид. – Вінниця: Нова книга, 2016. – 656 с. детальніше тут

 

 

 

 Патологічна фізіологія: Підручник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів 3-4 рівнів акредитацї / за ред. М.С. Регеди та А.І. Березнякової. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Львів: Магнолія, 2011. – 490 с. детальніше тут

  


Атаман
О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / 4-те вид.– Вінниця: Нова книга, 2010.– 512 с. детальніше тут

 

 

 

Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах: Учебное пособие / 2-е изд., дополненное и переработанное.– Винница: Новая книга, 2008.– 544 с. детальніше тут 

 

 

 

Посібник до практичних занять з патологічної фізіології : Навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / О.В. Атаман [та ін.] ; за ред. Ю.В. Биця, Л.Я. Данилової. К. : Здоров'я, 2001. - 399с.

 

 

Pathophysiology = Патофізіологія: Підручник / Н.К. Сімеонова; за ред. В.А. Міхньова. — 2-е вид., випр.– К. : Медицина, 2015. – 544 с. Детальніше тут

 

 

 

 

joomla3x