Open Course Ware (OCW)

 Повний курс патофізіології для дистанційного навчання для студентів 3-го курсу спеціальності лікувальна справа.

 

Розробник: завідувач кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології Сумського державного університету, доктор медичних наук, професор О.В.Атаман.

 

Містить методичні матеріали до 36 занять, об'єднаних у 7 змістовних модулів: питання для підготовки, презентації лекцій, інтелектуальний практикум, тестові завдання для самоконтролю, додаткові теоретичні матеріали, відеоматеріли тощо.

 

 

Освітня платформа DESK (Development, Education, Science, Knowledge): 

Повний курс відеолекцій з патофізіології для студентів 3-го курсу медичних вишів, а також студентів старших курсів та лікарів, що хочуть отримати необхідну інформацію про глибинні механізми функціонування хворого організму та принципи патогенетичної терапії найпоширеніших хвороб.

 

Розробник і лектор: завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, доктор медичних наук, професор В.Є.Досенко.

 

Курс складається з 20 лекцій, структурованих у 6 тематичних блоків. 

 

 

Патофізіологія блоками: molecula.club:  

Курс лекцій з патофізіології для лікарів і студентів-медиків, що прагнуть отримати ультрасучасну інформацію без відриву від фундаментальних знань.

 

Лектори: д.м.н., проф. Віктор Досенко, , к.м.н., ст.н.с. Василь Нагібін, к.м.н., н.с. Олександр Хижняк, к.м.н., м.н.с. Вероніка Гур'янова (Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України).

 

Курс складається з 7 тематичних блоків по 5 лекцій у кожному.

joomla3x