1112.jpg2112.jpg
Шаблоны для Joomla 3 здесь

Найщиріші вітання Руслану Сергійовичу Вастьянову з нагоди його півстолітнього ювілею!

18 липня 2017 р. виповнилося 50 років Головному вченому секретарю Наукового товариства патофізіологів України, завідувачу кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету МОЗ України, доктору медичних наук, професору Руслану Сергійовичу Вастьянову.

Руслан Сергійович, будучи яскравим представником славної одеської патофізіологічної школи, пройшов традиційний шлях від студента-гуртківця до професора.

У 1993 році він захистив кандидатську дисертацію на тему: "Застосування нейротропіну у комплексному лікуванні епілепсії", а в 2013-му – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук "Патофізіологічні механізми епілептичної активності при хронічній епілепсії (експериментальне дослідження).

Кілька років тому Руслан Сергійович очолив багату своїми традиціями кафедру патофізіології Одеського національного медичного університету, а в жовтні минулого року на VII Конгресі патофізіологів України у Харкові його обрали Головним ученим секретарем нашого Товариства.

Від щирого серця зичимо Руслану Сергійовичу міцного здоров'я, невичерпного творчого натхнення, нових вагомих здобутків на ниві педагогіки і науки!

Про близькі перспективи Кроку-1

Для забезпечення належного контролю рівня компетентності студентів з іноземної мови професійного спрямування, сприяння її вивченню під час засвоєння фундаментальних дисциплін, Міністерство охорони здоров'я України, починаючи з 2017-2018 навчального року, запроваджує для студентів-громадян України включення до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 1. Стоматологія» та «Крок 1. Фармація» субтесту із відповідних завдань англійською мовою (або іншою, яку вивчав студент у вищому навчальному закладі) з кожної дисципліни, що входить до змісту цього іспиту (не більше п'яти тестових завдань з кожної дисципліни).

Принагідно зауважити, що у 2017/2018 навчальному році результат складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» визначатиметься за основним тестом - без урахування субтесту іноземною мовою. Починаючи з 2018/2019 - з урахуванням його результатів іноземною мовою. Також слід наголосити, що субтест буде проводитися виключно англійською мовою з 2019/2020 навчального року без можливості його складання іншою іноземною мовою.

Детальніше про це в листі МОЗ України від 29.06.2017 №08.1-30/17662 «Про визначення рівня компетентності з іноземної мови професійного спрямування у студентів, громадян України, які навчаються за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» (посилання).

Нові кандидати наук зі спеціальності 14.03.04 - патологічна фізіологія

Наказом Міністерства освіти і науки України №936 від 26 червня 2017 року затверджено рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 14.03.04 "Патологічна фізіологія" таким здобувачам:

 

 

 

 

Мокрію Володимиру Ярославовичу (Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, Д 76.600.02, медичні науки);

Юзьківу Ярославу Сергійовичу (Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, 58.601.01, медичні науки);

Вородєєвій Юлії Іванівні (Запорізький державний медичний університет МОЗ України, Д 17.600.02, медичні науки);

Лісусі Любові Михайлівні (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Д 26.198.01, медичні науки);

Дубовику Євгену Івановичу (Сумський державний університет МОН України, Д 55.051.05, медичні науки).

Цим же Наказом скасовано:

  • рішення спеціалізованої вченої ради Д 29.600.02 ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України від 20 січня 2017 року, протокол № 19, про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.04 «Патологічна фізіологія» та відмовлено у видачі диплома кандидата медичних наук Янчевському Олександру Валерійовичу на підставі висновку;
  • рішення спеціалізованої вченої ради Д 29.600.02 ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України від 31 березня 2017 року, протокол № 20, про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.04 «Патологічна фізіологія» та відмовлено у видачі диплома кандидата медичних наук Храбровій Олені Павлівні на підставі висновку.

Щиро вітаємо Заяця Любомира Мирославовича з 60-літнім ювілеєм!

31 травня виповнилося 60 років активному члену Наукового товариства патофізіологів України Любомиру Мирославовичу Заяцю – професору, доктору медичних наук, завідувачу кафедри патофізіології Івано-Франківського національного медичного університету.

Любомир Мирославович закінчив у 1980 році Івано-Франківський медичний інститут, а в 1989-му захистив кандидатську дисертацію на тему “Морфофункціональні зміни в органах при уремічній ендотоксемії”. Захист відбувся в Ленінградському державному інституті вдосконалення лікарів імені С.М. Кірова. Докторську дисертацію “Морфофункціональні зміни в легенях при дії екзо- та ендогенних факторів” було захищено в 2006 році в Київському національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.

У 2007 році Любомир Мирославович став завідувачем кафедри патофізіології Івано-Франківського національного медичного університету, яку успішно очолює й донині.

Професор Л.М.Заяць є автором понад 200 наукових публікацій і співавтором трьох підручників. Він став ініціатором і керівником нового напряму наукових досліджень кафедри "Патогенетичні механізми розвитку легеневої патології при дії екзо- та ендогенних факторів». Його нагороджено Почесним дипломом МОН України та Академії педагогічних наук України «За вагомий творчий внесок у розвиток освітніх інновацій», відзначено Подякою Міністра охорони здоров’я України "За вагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю". У 2011 році він здобув золоту медаль на Міжнародній виставці "Сучасні навчальні заклади".

Любомир Мирославович очолює Івано-Франківський осередок Наукового товариства патофізіологів України, є членом Правління НТПУ. Він та його колеги активно беруть участь у всіх заходах, що їх проводить Товариство.

У дні ювілею зичимо йому міцного здоров'я, творчої наснаги, нових вагомих здобутків на ниві науки і викладацької діяльності, процвітання очолюваної ним кафедри!

Найкращі побажання Ользі Вікторівні Ганчевій у ювілейний День народження!

30 травня свій ювілейний День народження відзначає завідувачка кафедри патологічної фізіології Запорізького державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Ганчева Ольга Вікторівна.

Будучи уродженкою м. Якутська, вона в 1996 році закінчила медичний інститут в Запоріжжі за спеціальністю «педіатрія».

У 2002 році Ольга Вікторівна захистила кандидатську дисертацію "Ефекти багаторазового введення окситоцину та вазопресину на стан бета- і альфа-клітин панкреатичних острівців та крупноклітинних нейронів гіпоталамуса в нормі та при цукровому діабет", а в 2011 році – докторську дисертацію "Гіпоталамічні механізми формування метаболічних порушень у щурів".

З 2016 року Ольга Вікторівна очолює кафедру патологічної фізіології Запорізького державного медичного університету.

Її наукові інтереси охоплюють широке коло проблем: роль пептидергічної системи гіпоталамусу в нормі, при експериментальному цукровому діабеті, гестаційному діабеті, генетично детермінованій гіпертензії, гіпоксії; значення гіпоталамічних нейрогормонів у патогенезі експериментальних метаболічних порушень.

О.В. Ганчева є автором близько 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, а також патентів України на корисну модель.

У 2017 році кафедра Ольги Вікторівни провела на високому організаційному і методичному рівні II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з патологічної фізіології.

О.В. Ганчева є активним членом Наукового товариства патофізіологів України, на останньому Конгресі її обрано до складу Правління Товариства.

Від щирого серця бажаємо Ользі Вікторівні здоров'я, благополуччя, натхнення і успіхів у всіх справах, до яких вона долучається!

joomla3x