1112.jpg2112.jpg
Шаблоны для Joomla 3 здесь

Щиро вітаємо Президента НТПУ Анатолія Івановича Гоженка з 70-річним ювілеєм!

13 лютого 2018 р. виповнилося 70 років Президентові Наукового товариства патофізіологів України, директору Українського НДІ медицини транспорту, заслуженому діячу науки і техніки України, професору, доктору медичних наук Анатолію Івановичу Гоженку.

Анатолій Іванович народився в м. Старобільську Луганської обоасті. У 1972 році закінчив Чернівецький медичний інститут (нині Буковинський державний медичний університет) за спеціальністю «лікувальна справа», а пізніше аспірантуру при кафедрі патологічної фізіології цього ж інституту під керівництвом проф. Б.А. Пахмурного. Працював асистентом (1974-1980) і завідувачем кафедри патологічної фізіології (1980-1989) Чернівецького медінституту. У 1989 році переїхав в Одесу, де спочатку завідував лабораторією Всесоюзного НДІ гігієни водного транспорту (нині Український НДІ медицини транспорту), а згодом обіймав посаду заступника генерального директора (1992-1999) цього наукового закладу. З 1999 по 2012 рік Анатолій Іванович очолював кафедру загальної і клінічної патологічної фізіології ім. В.В. Підвисоцького Одеського національного медичного університету. Водночас з 2004 року по теперішній час він є директором Державного підприємства «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України». 

А.І. Гоженко належить до когорти провідних учених в галузі вітчизняної патофізіолоії, зокрема таких її напрямів, як клінічна патофізіологія і патофізіологія нирок та водно-сольового обміну. Його багатогранна наукова діяльність носить виражений фундаментальний характер і спрямована на з’ясування механізмів виникнення хвороб і розробку на засадах доказової медицини ефективних методів діагностики, лікування і реабілітації. 

На підставі глибокого аналізу літератури і власних досліджень він розробив загальну теорію хвороби, що розглядає недуги як єдино можливу форму пристосування ушкодженого патогенними чинниками організму до довколишнього середовища. Така адаптація сформувалася і генетично закріпилася в процесі тривалої еволюції людини.

Детальніше...

Щиро вітаємо з ювілеєм Аллу Іллівну Березнякову!

22 січня 2018 року виповнилося 80 років професору кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету України (м. Харків), доктору медичних наук, заслуженому діячу науки і техніки України Аллі Іллівні Березняковій.

Алла Іллівна народилася в м. Наманган (Узбекистан), закінчила з відзнакою лікувальний факультет Харківського державного медичного інституту (1961) та аспірантуру на кафедрі очних хвороб (1971–1973). Працювала асистентом цієї ж кафедри (1973–1976), а пізніше асистентом (1976–1977) і доцентом (1978–1981) кафедри фармакології Харківського державного медичного інституту. З 1982 по 2009 рік була завідувачем кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету.

У 1973 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Супрахоріоїальні іньєкції кортикостероїдів у комплексній терапії тяжких форм увеїтів", а в 1984 році – докторську дисертацію "Фармакологічне вивчення нестероїдних протизапальних засобів залежно від органної локалізації запалення". Основний напрям наукової діяльності – патогенетична корекція запалення різної локалізації.

Детальніше...

Патофізіологічна спільнота України вітає Миколу Васильовича Кришталя з ювілеєм!

15 грудня 2017 року виповнилося 70 років завідувачу кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, члену правління Наукового товариства патофізіологів України, професору, доктору медичних наук Миколі Васильовичу Кришталю.

Микола Васильович народився в с. Корнін Попельнянського району Житомирської області, закінчив із золотою медаллю середню школу в м. Чернівці, а в 1972 році – з відзнакою Чернівецький медичний інститут. З 1972 року по 1974-ий навчався в аспірантурі при кафедрі гістології, а з 1974 року по 1984-ий працював на посаді асистента цієї ж кафедри. У 1985 році був переведений на посаду асистента кафедри патологічної фізіології Чернівецького медичного інституту.

У 1976 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю „Гістологія” на тему: „М-холінергічна регуляція глюкокортикоїдної функції кори наднирників”.

З 1990 року по 1994 рік у зв’язку з переїздом до м. Києва та обранням за конкурсом працював на посадах старшого наукового співробітника та провідного наукового співробітника лабораторії патології клітини НДІ епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського МОЗ України, де вивчав патогенез нефропатій при інфекційних ендотоксикозах і продовжував роботу над докторською дисертацією.

Детальніше...

Призначено голів та заступників голів комітетів фахової експертизи ліцензійних іспитів "Крок-1" для спеціальностей "Медицина", "Стоматологія" і "Фармація"

Центр тестування при Міністерстві охорони здоров'я України оприлюднив список голів і заступників голів комітетів фахової експертизи (див. тут). Як зазначається у повідомленні, відбувся відкритий конкурсний відбір на підставі поданих заявок (601) від науково-педагогічних співробітників з 19 закладів вищої освіти.

Що стосується комітетів з фахової експертизи за дисципліною "патофізіологія", то таких заявок надійшло 19 ("Медицина"), 14 ("Стоматологія") і 13 ("Фармація").

Центр тестування відібрав голів та двох заступників для кожного комітету.

Ними стали:

Спеціальність "Медицина": голова – Заяць Любомир Мирославович, завідувач кафедри патологічної фізіології (Івано-Франківський національний медичний університет), заступники – Котюжинська Світлана Георгіївна, декан медичного факультету (Одеський національний медичний університет); Мельнікова Ольга Валеріївна, доцент кафедри патологічної фізіології (Запорізький державний медичний університет);

Детальніше...

В Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України утворено спеціалізовану вчену раду

Наказом Міністерства освіти і науки України №1413 від 24 жовтня 2017 року в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.198.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями 03.00.02 «Біофізика», 03.00.13 «Фізіологія людини та тварин» та 14.03.04 «Патологічна фізіологія» (медичні) строком на три роки:

Голова ради: 

Кришталь Олег Олександрович, д.б.н., академік НАН України, директор, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця, спеціальність 03.00.02. 

Заступники голови: 

Веселовський Микола Сергійович, д.б.н., професор, академік НАН України, завідувач відділу, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця, спеціальність 03.00.02; 

Сагач Вадим Федорович, д.мед.н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця, спеціальність 14.03.04. 

Учений секретар: 

Любанова Ольга Петрівна, к.б.н., провідний науковий співробітник відділу, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця, спеціальність 03.00.13. 

Члени ради:

Детальніше...

joomla3x